Chiến dịch Từng bước đến Ước Mơ - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Những ngày đầu tiên của năm mới 2016 này, bạn có đang xem lại những hành trình của mình trong năm qua và đặt ra mục tiêu mới để theo đuổi giấc mơ của mình không? Đó có thể là một giấc mơ về nghề nghiệp, phát triển bản thân hay chỉ đơn giản là một chuyến du lịch nhỏ trong năm mới; nhưng tất cả những điều ấy đều đẹp và đều khởi đầu từ những bước đi nhỏ nhất, có phải không?