Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ mong muốn hỗ trợ cho trẻ em và người khuyết tật tiếp cận các cơ hội giáo dục công bằng như những học sinh, sinh viên khác bất kể những rào cản về thể chất và hoàn cảnh sống.

10000+

giờ học miễn phí

100+

học sinh đồng hành

300+

tình nguyện viên tham gia

Vui lòng nhập địa chỉ email phù hợp với tài khoản của bạn. Tên đăng nhập của bạn sẽ được gửi đến địa chỉ email này.Hãy hành động

Vì bạn có thể tạo ra tác động tích cực.