Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ mong muốn hỗ trợ cho trẻ em và người khuyết tật tiếp cận các cơ hội giáo dục công bằng như những học sinh, sinh viên khác bất kể những rào cản về thể chất và hoàn cảnh sống.

10000+

giờ học miễn phí

100+

học sinh đồng hành

300+

tình nguyện viên tham gia

Vui lòng nhập địa chỉ email cho tài khoản của bạn. Một mã xác minh sẽ được gửi đến cho bạn. Một khi bạn đã nhận được mã xác minh, bạn sẽ có thể chọn một mật khẩu mới cho tài khoản của bạn.Hãy hành động

Vì bạn có thể tạo ra tác động tích cực.