Phối hợp - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Đồng Hành Ước Mơ liên tục mong muốn mở rộng hợp tác với nhiều đơn vị, cá nhân khác trên nhiều lĩnh vực nhằm tăng cường năng lực và phối hợp tổ chức các dự án mang lại lợi ích cho đối tượng thụ hưởng mà nhóm hướng tới, phù hợp với Dự thảo Quy định chung về đối tác của nhóm.

Những dạng tổ chức, cá nhân và phương hướng hợp tác:

 • CLB/Đội/nhóm/tổ chức tình nguyện và mái ấm/nhà mở/cơ sở nuôi dạy trẻ: phối hợp cùng triển khai dự án, giao lưu nâng cao năng lực tình nguyện viên, phối hợp tổ chức tập huấn, chia sẻ kỹ năng, chia sẻ, phối hợp truyền thông sự kiện...
 • CLB/Đội/nhóm/tổ chức truyền thông - báo chí: phối hợp bảo trợ truyền thông - cung cấp tin bài, phối hợp chia sẻ thông tin tình nguyện...
 • CLB/Đội/nhóm/tổ chức phát triển bản thân - nâng cao năng lực: giao lưu nâng cao năng lực, phối hợp tổ chức tập huấn, chia sẻ...
 • Bộ phận CSR/công đoàn công ty: phối hợp tài trợ - tổ chức sự kiện CSR
 • Các tổ chức INGOs: phối hợp cung cấp TNV - tổ chức dự án có sự tham gia của TNV, giao lưu nâng cao năng lực - hiểu biết...

Các mảng hoạt động:

 • Giáo dục cơ bản
 • Giáo dục kỹ năng
 • Đào tạo nghề cơ bản
 • Văn hóa đọc và định hướng học tập suốt đời
 • Cơ sở vật chất giáo dục

Đối tượng thụ hưởng:

 • Trẻ em đường phố
 • Trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn
 • Trẻ em khiếm thị - khuyết tật

Một số mô hình đề xuất:

 • Quỹ học bổng nghề nghiệp
 • Thư viện sách lưu động và hoạt động phát triển văn hóa đọc
 • Thư viện sách chữ nổi - sách nói trực tuyến
 • Phối hợp cùng đào tạo TNV
 • Phối hợp công nghệ (xây dựng sản phẩm công nghệ thành dự án riêng)
 • Phối hợp truyền thông 

Các tổ chức/cá nhân có quan tâm, xin tham khảo và liên hệ:

 • Bạn Phạm Thái Dương
 • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.