Ủng hộ - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Cảm ơn bạn đã có ý định muốn ủng hộ cho hoạt động của Đồng Hành Ước Mơ!

Là một nhóm tình nguyện dân sự hoạt động phi lợi nhuận, Đồng Hành Ước Mơ dựa vào sự ủng hộ của cộng đồng và tình nguyện viên để tiếp tục duy trì và tổ chức hoạt động của mình, sự đóng góp của bạn là vô cùng hữu ích với nhóm và đối tượng thụ hưởng.

Đồng Hành Ước Mơ khuyến khích bạn tìm hiểu về cơ cấu tài chính của nhóm.

Tìm hiểu thêm về các lựa chọn tài trợ - ủng hộ tại Đồng Hành Ước Mơ

Đề xuất ủng hộ - tài trợ

Mở biểu mẫu ở cửa sổ mới


Bạn không có nhiều kinh phí hoặc dịch vụ, nhưng vẫn muốn ủng hộ Đồng Hành Ước Mơ bằng thời gian và năng lực cá nhân của mình? Tuyệt vời. Bạn vẫn có thể giúp nhóm rất nhiều bằng cách tham gia hoạt động tình nguyện với nhóm với nhiều vị trí tình nguyện viên dự án, tình nguyện chuyên môn hoặc cố vấn cho nhóm, bạn cũng có thể chia sẻ thông tin về nhóm trên các mạng xã hội và cộng đồng mà bạn tham gia hoặc đơn giản chỉ là gửi một thông điệp động viên tới Đồng Hành Ước Mơ.

Bạn muốn được cập nhật thông tin khi có một vị trí/cơ hội tình nguyện/sự kiện mới? Đăng ký nhận bản tin của nhóm!