Đối tác - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Trải qua nhiều năm năm hoạt động, thành công của Đồng Hành Ước Mơ gắn liền với sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ nhiệt tình cả về tài chính, chuyên môn lẫn những lời động viên từ các đối tác quan trọng của nhóm trong triển khai các dự án, nâng cao năng lực điều phối và tình nguyện, cung cấp những hỗ trợ cần thiết nhất cho trẻ em.

Đồng Hành Ước Mơ chân thành cảm ơn những giá trị tốt đẹp nhất mà các cá nhân, tổ chức, công ty, cơ quan truyền thông đã dành cho Nhóm và tầm nhìn về một môi trường giáo dục công bằng hơn cho trẻ em.

Và rất nhiều bạn bè, anh chị khác đã luôn ủng hộ hoạt động của Đồng Hành Ước Mơ trong thời gian qua.