Giá trị - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Tầm nhìn

Chúng tôi muốn cung cấp cho những trẻ em đường phố và người khuyết tật các cơ hội tiếp cận giáo dục công bằng như những học sinh, sinh viên khác bất kể những rào cản về thể chất và hoàn cảnh sống.

Sứ mệnh

  • Lắng nghe và hiểu được những khó khăn mà mỗi trẻ em đường phố và người khuyết tật gặp phải trong quá trình học tập
  • Khích lệ cũng như động viên họ vượt qua khó khăn bản thân để hướng đến một tương lai tươi sáng hơn
  • Hỗ trợ thông qua việc tổ chức các lớp học tình nguyện, các buổi gặp mặt chia sẻ và cung cấp các nguồn tài liệu mà các tình nguyện viên có được để giúp từng trẻ em đường phố và người khuyết tật đạt được mục tiêu trong học tập và giúp họ nhận ra được khả năng tìm ẩn của bản thân

Không chỉ giúp đỡ các em trong học tập, các bạn sinh viên còn là những người anh, người chị thấu hiểu, cảm thông, cùng vui cùng học với các em.