Thành lập - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

“Đu tháng 9 năm 2010, trong mt ln hưng dn mt ngưi b Nht Bn đến Vit Nam làm đề án v tr em đưng ph, tôi tình c biết đến Nhà an toàn Tho Đàn.

Trưc kia, trong suy nghĩ ca tôi, tr em đưng ph ch là nhng tr lang thang ngoài đưng, không nơi nương ta và phi đi bán vé s, đánh giày, bán ve chai…đ kiếm sng. Tho Đàn thc s đã làm thay đi quan đim ca tôi v các em. Tr em đưng ph còn là nhng em có gia đình, có nơi nương ta nhưng không đưc v nhà; còn là nhng em gia đình không đ điu kin cưu mang, nuôi dưng. Mi em mi hoàn cnh, mi mnh đi, nhưng đu mt đim chung là: thiếu tình thương.

Đi tìm thông tin v Tho Đàn, tôi như hiu hơn v cuc sng ca các em. Các em không ngoan, không vâng li, không chăm hc như bao bn bè cùng trang la, thm chí còn rt nghch, ưa đánh nhau và cãi vã.  Nhưng  các em có mt điu gì đó, mt điu gì đó trong ánh mt ca đa tr phi sm bươn ch đi lo miếng cơm manháo, mt điu gì đó trong cách cư x mà đi đã dy cho em phi như thế mi có thtn ti, mt điu gì đó mà khiến tôi không th kim lòng, kim nưc mt đưc: Ti sao  cái tui đáng l phi đưc hc hành, đưc vui chơi các em li phi như thế? Ti sao xã hi li sinh ra các em ri li rung b như thế? Phi chăng đó là trách nhim ca xã hi hay chính nhng ngưi tr như tôi?

Tiếp xúc nhiu hơn, tôi càng thương các em hơn, càng mun giúp đ các em nhiu hơn trong cuc sng. Và ri ý tưng dy hc, dy làm ngưi, truyn tình thương yêu cho các em bt đu nhen nhóm trong tôi.

Cũng trong thi gian này, tôi tình c gp Th mt em sinh viên cùng trưng thua tôi hai khóa lp. Cũng như tôi, Tho biết đến Mám khiếm th Nht Hng qua nhng ln đi thăm các mám, nhà m. Nhng ln đi thăm ít i nhưng đã đ ln tưng sâu sc trong Tho v nhng em hc sinh ngi cm ci hc bêánh đèn, đôi tay lò mò trên b sách ch ni, mái đu nghiêng nghiêng chăm chú nghe hưng dn. Cùng chia s, cùng trăn tr, chúng tôi và nhng ngưi bn khác biết rng tui tr mình cn phi làm gì.

Và như thế, dự án dy hc Đng hành Ưc Mơ ra đi, vi hy vng, Đng Hành Ưc Mơ s là nơi ưc mơ đưc chp cánh, đưc bay xa; là nơi mà các em có th đón nhn đưc tình thương, trau di v kiến thc và hc cách làm ngưi công dân tt. Đng thi, là nơi liên kết nhng trái tim tình nguyn, nhng ngn la nhit huyết mong mun đưc cng hiến, đưc s chia.”

Tháng 11 năm 2010

Đng Trn Ngc Ngân

Sáng lp viên - ch nhim Nhóm tình nguyn Đng Hành Ưc Mơ

Tháng 10/2010, dự án dy hc ly tên Đng Hành Ưc Mơ chính thc đưc khi đng ti hai nơi là nhà an toàn Tho Đàn và mái m Nht Hng, đưc sáng lp bi:

  • Chị Đng Trn Ngc Ngân
  • Chị Đ Ngc Tho

Cùng vi s tham gia ca các bn sinh viên đến t các trưng đi hc, cao đng trên đa bàn thành ph H Chí Minh.