Tổ chức - Nhóm tình nguyện Đồng Hành Ước Mơ

Cơ cấu tổ chức của nhóm Đồng Hành Ước Mơ gồm 2 hệ thống:

  • Hệ thống tình nguyện viên tham gia các dự án
  • Hệ thống điều phối viên (nhóm điều phối) tình nguyện

so do to chuc


Nhóm điều phối

Nhóm điều phối được hình thành từ đầu năm 2011, với mục tiêu hỗ trợ hoạt động của các bạn TNV tại nhóm được thuận lợi hơn. Xem thêm ở đây nếu bạn muốn tham gia cùng chúng tôi!

Mrs. Dang Tran Ngoc Ngan Photo

Ngọc Ngân

Chủ nhiệm điều hành

Ms. Tran Nguyen Linh Ngọc Photo

Linh Ngọc

Trưởng điều phối dự án

Ms. Nguyen Vu Ky Duyen Photo

Kỳ Duyên

Phó điều phối dự án


Ms. Ngo Lam Hai Yen Photo

Hải Yến

Điều phối chương trình học tập

Ms. Trinh Thi Thu Huong Photo

Thu Hường

Điều phối cộng đồng

Mr. Pham Thai Duong Photo

Thái Dương

Điều phối truyền thông


Ms. Ho Thi Thanh Thuy Photo

Thanh Thuý

Điều phối chương trình học tập